En "Spasser og Passer" laver video sammen

Freddy Hansen og Ronja Kastberg laver video under navnet "Spasser og Passer"
Lørdag, 29. juli 2017 - 7:00 - af Helle Lyngbo. Foto Søren Lamberth